သီချင်း ဆွဲယူ

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

ဆာလံ သီချင်း တချိူ့ သွင်းထားနိုင်ပြီး တချို့ ရှိသေးသော်လည်း မသွင်းနိုင်သေးပါ။ တေးရေး၊ တေးဆို များ ဘုရားသီးချင်းများရှိရင် လာရောက်ေပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ရုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းနိုင်ကြပါစေ။

ကျမ်းစာ

ကျမ်းစာပုံပြင်

ကျမ်းစာနားထောင်

ရုပ်သံ

ဓမ္မသီချင်း