ဓမ္မသီချင်း

တချို့ ဘာသာပြန်ပြီးသော်လည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မသုံးသေးပါ။ အခုတချို့ ဘာသာပြန် နေသော်လည်း မပြီး နိုင်ေသးပါ။ တဖက်တလမ်းအားဖြင့်ကူညီပေးကြပါ။
 

hymn 2.jpg
Share