ကယန်း ကျမ်းစာ

ကယန်းကျမ်းစာ ကို ပညာရှင်များနှင့်စီစစ် ပြီဖြစ်သည်၊ သို့သော် သဘာ၀ကျမှု စာလုံးပေါင်းများလိုအပ်မှုများရှိသေးပါသည်၊ ဘာသာပြန်ပြီးသော ကျမ်းများမှာ လုကာ၊ ၁သက်၊ ၂ သက်၊ တမန်တော်၊ ဆာလံ ၁၂၀-၁၃၄ ထိဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှုအတွက် အကြံပေးကြပါ။

 

ကျမ်းစာနားထောင်ရန်

ကျမ်းစာပုံပြင်

သီချင်း

ရုပ်သံ

 

download free Myanmar Bible

 

ဧဖက်ဩဝါဒစာ အခန်းကြီး ၁

Ěphěsu 2-6

Ěphěsu (Ephesians)

 

primary pha licansu.jpg
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.